Unesco Gastronomi Kenti Afyonkarahisar Mutfağı Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mustafa Sandıkcı
Hülya Mutlu
Asilhan Semih Mutlu

Özet

Bu araştırmanın amacı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında gastronomi teması ile yer alan Afyonkarahisar Mutfağı üzerine yazılmış çalışmaları bibliyometrik olarak incelemek ve bundan sonraki çalışmalar için veri oluşturmaktır. Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili yayınlanan kitap, kitap bölümü, makale, bildiri, özet bildiri, tez ve projeler oluşturmaktadır. Çalışmalar yayın yeri, yıl, dil, yazar sayısı, tema ve araştırma metotları gibi değişkenler ele alınarak incelenmiştir. Afyonkarahisar Mutfağı ile ilgili tespit edilen ilk çalışma 1974 yılında basılmış kitap çalışmasıdır. Bu kapsamda 1974-2020 yılları arasında yayınlanmış 43 çalışma tespit edilerek analizlere tabi tutulmuştur. Çalışmaların büyük çoğunluğu (19) bildiri çalışmalarından oluşmaktadır. Konu dağılımları incelendiğinde çalışmaların Afyonkarahisar yemekleri ve yöresel yemekler üzerine hazırlandığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, çalışmaların 2018-2019 yılları arasında artış gösterdiği, en çok çalışmanın Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans tezi ve Turizm ve Gastronomi Araştırmaları Dergisinde makale olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Yazar sayısı bakımından tek yazarlı çalışmaların daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Güçlü mutfak kültürüne sahip Afyonkarahisar ilinin hazırlanan akademik çalışmalar ile desteklendiği görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sandıkcı, M., Mutlu, H., & Mutlu, A. S. (2021). Unesco Gastronomi Kenti Afyonkarahisar Mutfağı Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2527–2541. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/315
Bölüm
Makaleler