Yerel Restoran İşletmecilerinin Afyonkarahisar’ın ”UNESCO Gastronomi Şehri“ Unvanına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sabri Çelik
Nurullah Kart
Mustafa Sandıkcı

Özet

Afyonkarahisar, mutfak kültürü, tarihi ve geleneksel gıda endüstrisi ile Türkiye’nin önemli gastronomi destinasyonlarından birisidir. Bu sayede UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 2019 yılında Gastronomi Şehri unvanı almaya hak kazanarak Gaziantep ve Hatay’ın ardından Türkiye’nin 3. Gastronomi Şehri olmuştur. Gastronomi alanında önemli paydaşlardan olan yerel restoran işletmecilerinin UNESCO Gastronomi Şehri unvanına bakış açıları, eleştirileri, tavsiyeleri ve bu unvan kapsamındaki faaliyetleri önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında yerel restoran işletmecilerinin Afyonkarahisar’ın “UNESCO Gastronomi Şehri“ unvanına ve bu unvan çerçevesinde gelişen unsurlara yönelik görüşlerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 10 yerel restoran işletmecisi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sırasında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılara 7 adet açık uçlu soru yönetilmiş ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yerel restoran işletmecilerinin “Gastronomi Şehri” unvanına yönelik farkındalıklarının yüksek olduğu ve Afyonkarahisar mutfak kültürü hakkında detaylı bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı ifadelerine göre elde edilen bu unvan hem nitelik hem de nicelik açısından şehre gelen turist değerini olumlu yönde etkilemiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çelik, S., Kart, N., & Sandıkcı, M. (2021). Yerel Restoran İşletmecilerinin Afyonkarahisar’ın ”UNESCO Gastronomi Şehri“ Unvanına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2300–2319. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.873
Bölüm
Makaleler