Turisti Tanımak: Yerli Turist Profili Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burak Eryılmaz

Özet

Bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin profillerinin öğrenilmesi, destinasyon pazarlaması için önemli ipuçları verecek, turizm ve tanıtım politikalarının oluşturulmasında yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın amacı kültür turizmi kapsamında gelişen bir destinasyon olan Amasya’yı ziyaret eden yerli turistlerin profilini belirlemektedir. Çalışmada elverişli örnekleme yöntemiyle Amasya’yı ziyaret eden 576 yerli turiste anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda yerli turistlerin genç, eğitimli, çevre illerde yaşayan, kendi araçlarıyla Amasya’ya gelerek günübirlik ziyarette bulunan kişiler oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca yaptıkları ziyaretten memnun kaldıkları, tanıdıklarına tavsiye etme eğiliminde oldukları tespit edilse de zamanları olsa dahi, daha uzun kalmayı düşünmeyeceklerini belirtmeleri turizm gelirlerinin artırılması için çözülmesi gereken bir sorun olarak görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eryılmaz, B. (2021). Turisti Tanımak: Yerli Turist Profili Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2327–2342. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/303
Bölüm
Makaleler