COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Beste Demir
Serkan Türkmen

Özet

Turist davranışları birçok çevresel faktörden olumsuz yönde kolayca etkilenebilmekte ve bu etkilerin başında da turistlerin sağlıklarına yönelik tehditler gelmektedir. COVID-19 tehlikesi ile turizm sektörü ve turistler açısından yaşanılan belirsizlik, en büyük sorunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayıp bütün dünyaya yayılan COVID-19 salgını sonrasında Türk turistlerin tatil yapmaya yönelik beklenti ve düşüncelerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Yaşanan salgın tedbirleri kapsamında çeşitli yerel ve bölgesel kısıtlamalar yaşanması nedeni ile görüşmeler yerli turistler ile online hazırlanmış form üzerinden toplanıştır. Araştırmaya katılan katılımcı sayısı 571’dir. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 salgını sonrasında turistler tatil planlarını değiştirmiştir. Turistlerin önemli bir kısmı seyahat yasaklarının kalkması durumunda Temmuz-Ekim dönemi içerisinde tatil yapmayı düşündükleri ve küçük ölçekli butik tesislerde konaklama yapmak istediklerini belirtmiştir. Ayrıca turistler özellikle temizlik-hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması hususunda turizm işletmelerinin tedbirler alması gerektiğini düşünmektedir. Bu çalışmanın bulguları turizm işletmelerinin faaliyetlerini şekillendirmelerinde katkı sağlayabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Demir, B., & Türkmen, S. (2021). COVID-19 Salgının Oluşturduğu Sağlık Riski Sonrasında Türk Turistlerin Tatil Beklentilerinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2456–2471. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/311
Bölüm
Makaleler