Turizm Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gencay Saatcı
Serkan Türkmen

Özet

Turizm hizmet verenler ve hizmet alanlar açısından çok uluslu yapıya sahip bir sektördür. Özellikle başarılı bir hizmetin sunulması konusunda hizmet verenlerin iletişim becerilerinin çok iyi olması gerekmektedir. Farklı kültürden insanların bulunduğu ortamda iyi iletişim kurabilmek için kültürlerarası duyarlılık önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla turizm sektörü içerisinde, turizm fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada Balıkesir ve Çanakkale illerinde bulunan turizm fakültelerinde öğrenim gören 530 öğrencinin kültürlerarası duyarlılıkları araştırılmıştır. Kültürlerarası duyarlılık ölçeği “kültürel farklılıklara saygı”, “etkileşimde kendine güvenme”, “etkileşimden hoşlanma” ve “etkileşim sorumluluğu” olmak üzere dört boyutta ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin en yüksek katılım gösterdikleri boyut “kültürel farklılıklara saygı” olurken; en düşük katılım gösterilen boyut ise “etkileşimde kendine güvenme” olmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Saatcı, G., & Türkmen, S. (2021). Turizm Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1958–1970. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/279
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri