Gençlik Turizmine Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısı: Doğu Akdeniz ile Kocaeli Üniversitesi Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İrem Karataş
Özlem Altun
Mehmet Necati Cızrelıoğulları

Özet

Turizm insanların bir yerden başka bir yere seyahat etmesi ile başlayan ancak bireylerin tercih ve imkanları dahilinde gerçekleşmesi ile farklılık gösteren bir eylem türüdür, küreselleşen dünyada bu imkanlar günden gün değişmektedir. Bu değişim, gençlerin sosyal yapısı, refah düzeyi, kendi tercihleri ve en önemlisi isteklerini ve meraklarını belirleyerek özel ilgi turizm türlerinden gençlik turizmin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde okuyan 18-25 yaş aralığındaki öğrencilerin gençlik turizmi’ne bakış açısını incelemek ve gençlerin tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Genç bireylerin, seyahat esnasında ve öncesinde beklenti ve tutumlarını belirleyip hangi faktörlerin etkili olduğunu objektif olarak değerlendirmek için Doğu Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesinde okuyan 283 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, cinsiyet değişkeninin üniversite öğrencilerin gençlik turizme bakış ve tutumlarına doğrudan etki etmediği kanısına varılmıştır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesinde okuyan gençlerin, gençlik turizme hem ekonomik hemde güven değişkenleri açısından dolaylı olarak etki bıraktığı görülmüştür. Genç turistlerin gençlik turizme bakışını etkileyen faktörlerin kapsamlı tespitleri yapılabilmesi için bu çalışma ileride yapılması planlanan çalışmalara katkı sunacaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karataş, İrem, Altun, Özlem, & Cızrelıoğulları, M. N. (2021). Gençlik Turizmine Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısı: Doğu Akdeniz ile Kocaeli Üniversitesi Karşılaştırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 314–332. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/177
Bölüm
Makaleler