Genç Turistlerin Destinasyon Tercihleri ve Tavsiye etme Niyetlerinin İncelenmesi: İstanbul Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İrem Karataş
Özlem Altun

Özet

Turizm, insanların sürekli ikamet ettikleri yerler dışında, bir başka yerde geçici süre boyunca konaklaması sonucu gerçekleşen olaya denmektedir. Turizm insanların var olmaya başladıkları ilk çağlardan günümüze kadar gelişim göstererek değişime uğramıştır. Değişimler sonucunda ortaya çıkan özel ilgi turizmleri her insanın istek ve tercihlerine göre şekil alarak hizmet vermektedir. Bu çalışmada ise, 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış olan ve Avrupa’da oldukça yaygın bir şekilde desteklenen gençlik turizmi ele alınmıştır. Gençlik turizmi, 15-25 yaş arasındaki genç bireylerin okumuş okumamış, evli ya da bekar olup olmadıklarını gözetmeksizin gerçekleştirdikleri seyahatlerin tümünü içermektedir. Bu çalışma nitel veri toplama yöntemi ile daha önce seyahat etmiş 28 katılımcının katılımı ve vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, daha önce seyahat etmiş genç bireylerin seyahat motivasyonları referans alınarak, İstanbul gibi büyük kozmopolit bir şehrin, daha fazla genç ve yabancı uyruklu turistlerin İstanbul’u tercih etmesini sağlayabilmek adına görüş ve öneriler geliştirmektir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmada elde dilen bulgular doğrultusunda, 15- 25 yaş arasındaki genç bireylerin seyahatleri sırasında bulundukları bölgelerin doğal yapısını ve kültürünü yansıtan yerleri ziyaret ettikleri saptanmıştır. Dolayısıyla uluslararası etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştirilerek, İstanbul’un tarihi dokusuna ve sosyal kültürel zenginliklerine vurgu yapılarak, daha kapsamlı ve verimli bir reklam politikasıyla gerçekleştirilebileceği kanısına varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karataş, İrem, & Altun, Özlem. (2021). Genç Turistlerin Destinasyon Tercihleri ve Tavsiye etme Niyetlerinin İncelenmesi: İstanbul Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3684–3702. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/381
Bölüm
Makaleler