Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Recep Yıldırgan
İsmail Bilgiçli

Özet

Bu araştırmanın amacı, villa, müstakil ev, bungalov gibi konutların kısa süreli kiralanması (KSKK) yoluyla oluşan turistik talebin Sapanca destinasyonu üzerinden araştırılmasıdır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada veriler, ilçede konutlarını günlük, haftalık sürelerle kiralayan ev sahibi/işletmecilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Bu doğrultuda 10 ev sahibi/işletmeci ile derinlemesine görüşmeler yapılarak, Sapanca’ya yönelik bu talebin özellikleri, misafirlerle yaşanan sorunlar, sistemin işleyiş biçimi gibi konulardaki görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Sapanca destinasyonuna yönelik kısa süreli
konut kiralama talebinin daha da artacağı anlaşılmaktadır. Buna karşın misafir kabulü konusunda ev sahiplerinin herhangi bir tercih imkânı olmadığı, kiralamaları bir sözleşme ile güvence altına almadıkları, olası sorunlar karşısında ev sahiplerini koruyucu önlemlerin eksikliği, komşuluk hukuku konusunda yeterince özenli davranılmadığı gibi olumsuz durumlar da dikkat çekmektedir. Ev sahibi ve işletmecilerin ürün çeşitliliğine giderek, misafir memnuniyetini artırıcı hizmetler geliştirmesinin rekabet avantajı sağlayacağı fakat konutların amacı dışında kullanımı, sakıncalı kişilere bilmeden yardım ve yataklık etmek gibi olumsuz durumları da beraberinde getireceği anlaşılmaktadır. İkinci konutların kiraya verilmesinin ekonomik açıdan olumlu katkı sağladığı anlaşılmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırgan, R., & Bilgiçli, İsmail. (2021). Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1687–1703. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.814
Bölüm
Makaleler