Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Halit Akın
Kurtuluş Karamustafa
Yüksel Öztürk

Özet

Teknolojik gelişimlerin uluslararası turizm hareketlerini daha kolay hale getirmesi ve destinasyonlarla ilgili bilgilere kolay ulaşabilme imkânı sunması, destinasyonları bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun bir rekabet ortamına çekmektedir. Dolayısıyla destinasyon rekabetçiliğinin değerlendirilmesine yönelik araştırmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada, Kapadokya Bölgesi örneğinde kültür ağırlıklı tek veya sınırlı sayıda ürüne sahip olan destinasyonların rekabetçiliklerinin birçok farklı paydaş grupları açısından değerlendirilerek ilgili bilgi birikimine özgün katkıların sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, kolayda örneklem tekniğinden faydalanarak 277 anket formu toplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, Kapadokya Bölgesinin bütün faktörlerinin ortalamanın üzerinde değere sahip olduğu ve destinasyon rekabetçiliği bakımından bölgenin güçlü yönlerini oluşturduğu görülmüştür. Buna karşın faktörleri oluşturan alt ifadelerden su, spor, eğlence tesisleri ve faaliyetleri ile ilişkili ifadelerin ise bölgenin geliştirilmesi gereken zayıf yönlerini temsil ettiği saptanmıştır. * Bu çalışma, “Bir Turistik Destinasyon Olarak Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliği Analizi” başlıklı doktora tezinden ve MTCON-Conference on Managing Tourism Across Continents’de sözlü olarak sunulan “Paydaşlar Perspektifinden Destinasyon Rekabetçiliği: Kapadokya Bölgesi Örneği” başlıklı genişletilmiş özet bildiriden üretilmiştir. Ayrıca, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisinde 31 (2) yayımlanan ‘’Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği‘’ adlı çalışmanın devamı niteliğindedir. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SDK-2017-7653 kodlu proje ile desteklenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akın, M. H., Karamustafa, K., & Öztürk, Y. (2021). Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 443–458. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/426
Bölüm
Makaleler