Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elif Ramadanoğlu
Ecem İnce Karaçeper

Özet

Balkanlar, coğrafi yapısı nedeni ile birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Bu ev sahipliği sonucunda birçok kültür ile etkileşim içine girerek mutfak kültür yapısı gelişmiş ve çeşitlenerek artmıştır. Göçler sonucunda Boşnak mutfak kültürünün Türk mutfak kültürü ile etkileşime girmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışma da amaç, yaşlı ve ulaşılması zor olan 1. ve 2. (40-65 yaş arası) nesil göçmenlerin bilgi birikimlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarabilmektir. Çalışma nitel bir araştırma olarak yapılandırılmıştır. Örneklem, amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu, Bayrampaşa, Kartal ve Pendik ilçelerinden toplamda 35 Boşnak göçmeninden oluşmaktadır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Bulgular doğrultusunda, Boşnak mutfak kültüründe hamur işleri ve et yemeklerinin önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, Boşnak göçmenlerinin asimile olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, B. Malinowski’nin işlevsellik teorisi ile destekleyici sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Bu çalışma ‘Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği’ tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ramadanoğlu, E., & İnce Karaçeper, E. (2024). Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 1–23. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1375
Bölüm
Makaleler