Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Gözünden Kuşadası’nın Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliği: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Turan Okul
Tuğrul Ayyıldız
Ahu Yazıcı Ayyıldız

Özet

Destinasyonlar arası rekabetin oldukça arttığı günümüzde pazarlama açısından destinasyonların sahip oldukları imaj ve kişilikleri bu destinasyonların tercih edilebilirliklerinde önemli birer rol oynamaktadır. Turistlerin destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği algılamalarında önemli bir role sahip olan turist rehberlerinin gözünden tanıtımlarını yaptıkları birçok turisti gezdirdikleri destinasyonun, imajını ve kişiliğini nasıl algıladıkları da bir o kadar önemlidir. Buradan hareketle, çalışmanın temel amacı geleceğin turist rehberi adayı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin Kuşadası destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği algılamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünde eğitimine devam eden tüm öğrencilerden veri toplanmaya çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerine göre yapılan karşılaştırılmalı analizlerde öğrenim görülen sınıfa göre anlamlı farklılıklar olduğu ortaya koyulmuştur. Destinasyon imajı boyutları ile destinasyon kişiliği boyutları arasındaki korelasyon analizi sonucunda tüm destinasyon imajı boyutları ile tüm destinasyon kişiliği boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Okul, T., Ayyıldız, T., & Yazıcı Ayyıldız, A. (2021). Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Gözünden Kuşadası’nın Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliği: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 31–49. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/161
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>