Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru: Hıdırellez Pilavı Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çiğdem Özkan

Özet

Somut olmayan kültürel mirasa dahil olan öğeler son zamanlarda artmaktadır. Bu konuda, UNESCO insanlığa ait değerlerin korunması konusunda üyesi ülkelere önemli destekler sunmaktadır. Bu çalışmada amaç, Ayvacık ilçesine bağlı hangi köylerde Hıdırellez kutlamalarında “Hıdırelez Pilavı” yapımının devam ettiğinin, sürdürülebilir gastronomi turizmine katkısının ortaya çıkarılması ve reçetesinin verilmesidir. Bu amaca bağlı olarak Ayvacık’ a bağlı köylerde araştırma yapılmıştır. Alan araştırması sonucunda; Hıdırellez kutlamalarında yapılan Hıdırellez pilavının Ayvacık’a bağlı 34 köyde halen yapıldığı, 29 köyde ise geçmişte yapıldığı fakat günümüzde terk edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Hıdırellez kutlamalarının yapılmamasında en büyük etken köylerde nüfusun ve özellikle genç nüfusun azalması olarak gösterilmektedir. Geleneklerin gelecek kuşaklara aktarımında gençlerin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Ayvacık’a bağlı 34 köyde yapılan Hıdırellez kutlamalarında nişanlı kıza kuzu veya oğlak götürüldüğü ve Hıdırellez pilavı yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Hıdırellez kutlamalarına Ayvacık’a bağlı Türkmen köylerinde daha çok önem verildiği, yapılan yöresel yemeklerin sunumu ve yapımında tüm köy halkının birlikte hareket ettiği ifade edilebilir. Hıdırellez kutlamalarına civar köylerin, ilçe merkezinde yaşayan kişilerin ve dışarıda yaşayan köylülerin katıldıkları, kutlamalarının olduğu gün veya günlerde köylerinin kalabalıklaştığını ifade etmişlerdir. Bununla beraber yabancı turistlerin kutlamalara çok fazla ilgi göstermedikleri bunun nedeninin ise tanıtım eksikliği olduğu ifade edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özkan, Çiğdem. (2021). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru: Hıdırellez Pilavı Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 361–373. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/180
Bölüm
Makaleler