Konaklama İşletmelerinin Covid-19 Salgını Sürecinden Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi: Kuzey Ege Bölgesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çiğdem Özkan
Yasin Karadeniz

Özet

Bu araştırmada, Kuzey Ege Bölgesi’ndeki konaklama işletmelerinin Covid-19 salgını sürecinden etkilenme düzeyleri, çeşitli değişkenlere göre açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma 2020 ve 2021 dönem verilerini kapsamaktadır. Edremit - Ayvacık / Kadırga sahili arasında faaliyet gösteren toplamda 19 adet konaklama işletmesi ziyaret edilerek farklı unvanlardaki yetkililerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada salgının bölge konaklama işletmeleri üzerindeki iki dönemlik sosyo-ekonomik etkileri, çeşitli araştırma soruları ile desteklenen hipotezler geliştirilerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; pandemi sürecinde işletmelerin pandemi önlemleri adı altında çeşitli önlemler aldıkları bu nedenle maliyetlerinin artığını sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi sürecinde büyük ve orta ölçekli konaklama işletmelerinde doluluk oranları düşerken, küçük ölçekli konaklama işletmelerde doluluk oranın artığı bulgusuna ulaşılmıştır. Konaklama işletmelerin faaliyet süreleri ile maliyetler, doluluk oranları ve personel sayıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından SBA-2021-3362 kodlu BAP projesi kapsamında desteklenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özkan, Çiğdem, & Karadeniz, Y. (2023). Konaklama İşletmelerinin Covid-19 Salgını Sürecinden Etkilenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi: Kuzey Ege Bölgesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 200–210. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1237
Bölüm
Makaleler