Ayvacık Deve Güreşleri Festivaline Katılan Ziyaretçilerin Profili ve Memnuniyet Düzeyleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çiğdem Özkan
Halil Korkmaz

Özet

Günümüzde turizm küresel ekonominin gelişmesine katkı sağlayan ana sektörlerden birisidir. Turizmde kullanılan kaynakların gelecek kuşaklara aktarımını sağlayabilmek için, sürdürülebilir turizm önemli bir turizm anlayışı olarak görülmektedir. Turizmin sürdürülebilir olabilmesi için ise bir bölgede var olan kültürel, turistik ve tarihi değerlerin farkında olunması ve korunması gerekmektedir. Destinasyonların bu anlamda ön plana çıkarabilecekleri değerlerin başında da yerel kültürel miras unsurları gelmektedir. Çanakkale’nin Ayvacık Deve Güreşleri Festivali önemli bölgenin kültürel değerlerinden biridir. Bu araştırmanın amacı Ayvacık Deve Güreşleri Festivali’ne katılan ziyaretçilerin profillerinin belirlenmesi ve bu ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesidir. Araştırmada 289 ziyaretçi ile veri toplama araçlarından biri olan anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunlukla erkeklerden oluştuğu, genç yaşta oldukları, lise mezunu ve üniversite mezunu katılımcıların benzer sayıda dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ziyaretçilerin çoğunlukla geleneksel kültürü devam ettirmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu, organizasyonu başarılı buldukları ve festivali dünya çapında değerli gördükleri bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özkan, Çiğdem, & Korkmaz, H. (2021). Ayvacık Deve Güreşleri Festivaline Katılan Ziyaretçilerin Profili ve Memnuniyet Düzeyleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1356–1368. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/242
Bölüm
Makaleler