Restoran İşletmeleri İçin Bir Mobil Uygulama Önerisi ve Öneriye Yönelik Tutumların Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

V. Uğur Tandoğan
A. Batuhan Dinçel
Burak Mil

Özet

Restoran işletmeleri için kullanılan mobil uygulamalar incelendiğinde, bunların birbirinden farklı hizmetleri yerine getirdikleri anlaşılmaktadır. Bazı uygulamalar restoran işletme yönetimini kolaylaştırıcı hizmetler sunarken, bazıları müşterilere ve ürünlere yönelik hizmetler vermektedir. Yine bazı uygulamalar sadece bir restorana özel olarak hizmet sunarken, bazıları tüm restoranları kapsamına almaktadır. Yapılan ön incelemede restoranlarda tüm hizmetleri kapsayan bir mobil uygulamaya gereksinim olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, tüm restoran yönetimlerine ve müşterilerine hitap edebilecek, onlara tüm hizmetleri sunabilecek çok işlevli bir mobil uygulama önerisi geliştirmek ve bu öneriye karşı kullanıcıların tutumlarını ölçmektir. Bu doğrultuda literatür incelemesi yapılarak, yazılım uzmanlarından ve akademisyenlerden uzman görüşü alınarak amaçlanan bir mobil uygulama önerisi oluşturulmuştur. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu çalışmada katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve odak gurup görüşmesi teknikleri kullanılarak toplanmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Bu uygulama önerisine karşı hem restoran yöneticilerinin hem de müşterilerin tutumları ölçülmüş ve önerilen uygulamanın olumlu olduğu belirlenmiştir.
 Bu çalışma, yazarlardan A. Batuhan Dinçel’in (2020) onaylanan yüksek lisans tezinden derlenerek makaleye çevrilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tandoğan, V. U., Dinçel, A. B., & Mil, B. (2021). Restoran İşletmeleri İçin Bir Mobil Uygulama Önerisi ve Öneriye Yönelik Tutumların Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2380–2402. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.877
Bölüm
Makaleler