Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurhayat İflazoğlu
Kurban Ünlüönen

Özet

Sosyal medya mecralarının gösterişçi tüketime uygun ortamlar haline gelmeleriyle birlikte gösteriş üç temel özellik olan fotoğraf, video ve yer bildirimi etrafında toplanmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada, sosyal medyada paylaşılan yemek temalı fotoğrafların, gösterişçi tüketim boyutu ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için daha önce geliştirilen ölçeklerden yararlanılarak veriler anket yardımıyla toplanmış ve analize tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları katılımcıların büyük çoğunluğunun yemek temalı paylaşımlar üzerinden sosyal medyayı gösterişçi tüketim amacıyla kullanmadıklarını göstermiştir. Bununla beraber erkeklerin kadınlara nazaran gösterişçi tüketimlerini sosyal medyada daha fazla sergiledikleri ve 1000 TL üzerinde geliri olan katılımcıların sosyal medyayı gösterişçi tüketim aracı olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca fotoğraf, video, yer bildirimi gibi içeriklerin paylaşılmasına olanak sağlayan Instagram’ın gösterişçi tüketim amaçlı kullanımda en fazla tercih edilen mecra olduğu bulgulanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İflazoğlu, N., & Ünlüönen, K. (2021). Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2606–2621. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/319
Bölüm
Makaleler