Kişilik Tipleri ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurettin Ayaz
Fatih Musellim

Özet

Turist davranışı genel olarak demografik ve sosyoekonomik özellikler, ulusal kültür veya bireysel tercihler etrafında şekillenir. Bununla birlikte hala açıklanması gereken karmaşık bir süreçtir. Bu araştırmada yerli ziyaretçilerin turistik hizmetlere yönelik fiyat algısının kişilik tipleri ile ilişkilendirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2019 yılında Antalya destinasyonuna gelen 403 yerli turistten anket tekniği ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerinin analizi kapsamında Antalya destinasyonu ziyaretçilerinin kişilik tipleri fedakar, dışa dönük, kullanılmaya yatkın ve baskın kişilik önceliğinde şekillendiği görülmüştür. Ayrıca ziyaretçilerin kişilik tiplerinin; fiyat algısını olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ayaz, N., & Musellim, F. (2021). Kişilik Tipleri ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1785–1802. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.819
Bölüm
Makaleler