Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihleri ve Yiyecek-İçecek Beklentileri: Safranbolu Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurettin Ayaz
Sibel Yalı

Özet

Turizm temalı seyahatlerde yiyecek-içeceklerin müşteri ile buluşturulması sonucunda ortaya çıkan deneyimlerin öğrenilmesi, müşterinin memnuniyetini ve yeniden ziyaretini sağlama adına önemli bir gerekliliktir. Bununla birlikte müşterilerin farklı kişilik özellikleri ve sürekli değişen talepleri nedeniyle turizme yönelik hizmetlerde en az memnuniyet sergilenen hizmet alanlarından bir tanesini de yiyecek ve içecek hizmetleri oluşturmaktadır. Bu araştırmada, kültür turizmi temalı ziyaretlere katılan yerli turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-içecek beklentileri arasındaki ilişki test edilmektedir. Bu doğrultuda UNESCO tarafından Dünya Mirası içerisinde gösterilen ve kültür turizmi için önemli bir varış noktası olan Safranbolu ilçesini ziyaret eden yerli turistlerden elde edilen veriler kapsamında seyahat tercihi ve yiyecek-içecek beklentisi ilişkisi test edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 391 yerli turiste, Şubat-Haziran 2016 döneminde veri toplamak amacıyla anket uygulanmıştır. Anket verileri kapsamında yerli turistlerin yiyecek-içecek beklentileri; hijyen, hizmet sunumu, yemek ve salon atmosferi öncelik sırasında belirlenmiştir. Ayrıca yerli turistlerin seyahat tercihleri ile yiyecek-içecek beklentisi ilişkisine yönelik gerçekleştirilen Korelasyon Analizi kapsamında orta düzeyde (r=0,566; p=0,000) olmak üzere pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ayaz, N., & Yalı, S. (2021). Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihleri ve Yiyecek-İçecek Beklentileri: Safranbolu Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 43–61. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/6
Bölüm
Makaleler