Temas Hipotezi Bağlamında Covid-19 Pandemisi Sonrası Çinli Turistlere Yönelik Çalışan Tutumlarının İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sedef Ece Batıbeki
Gencay Saatcı

Özet

Tüm dünyada yaşamı ciddi bir anlamda etkileyen ve değiştiren COVID-19 pandemisinin, gruplar arasındaki ilişkilerde de önemli ölçüde etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışmanın başlıca amacı, Covid-19 pandemisi öncesi Çinli turistlere yoğun bir şekilde ev sahipliği yapan Çanakkale ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmesi çalışanlarının, Çinli turistlerle temas öncesi ve sonrası sahip oldukları tutumlarının Covid-19 sonrasında bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi sonucunda; seyahat kısıtlamaları bitip tekrar temas haline geçilmesi durumunda izlenecek yollara ilişkin öneriler getirilmesidir. Bu çerçevede Çanakkale ilinde faaliyet gösteren farklı konaklama işletmelerinin birbirinden farklı departmanlarında görev alan katılımcılarla yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş; elde edilen veriler içerik
analizi ve betimsel analiz tekniklerinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, katılımcıların sektörde çalışmaya başlamadan önce, Çinli turistlere yönelik sahip oldukları tutum ve düşüncelerin olumlu olduğu; fakat bu durumun sektörde çalışmaya başladıktan sonra değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların Covid-19 pandemisi sonrası Çinli turistlere yönelik olumsuz tutumların ortaya çıktığı, bu durumu Çinli turistlerle ilişkilendirdikleri de belirlenmiştir. Araştırma sonucunda temas hipotezinden yola çıkarak Çinli turistlere yönelik temasın arttırılarak olumlu yönde değiştirilmesi adına bazı önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Batıbeki, S. E., & Saatcı, G. (2021). Temas Hipotezi Bağlamında Covid-19 Pandemisi Sonrası Çinli Turistlere Yönelik Çalışan Tutumlarının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1912–1926. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.826
Bölüm
Makaleler