Arap Turistlerin Türklere Yönelik Önyargılarının Değerlendirilmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gencay Saatcı
Özge Güdü Demirbulat

Özet

Turizm, kültürlerarası etkileşim süreçlerine ortam hazırlamaktadır. Bu durum, farklı milliyetlerin birbirlerine karşı olan tutumlarının da incelenmesini gerekli bir alan haline getirmiştir. Nitekim etkileşim süreçlerinde birbirlerinin kültürel farklılıklarını göz ardı ederek tutum geliştiren taraflarda, tehdit algılaması söz konusu olabilmektedir. Algılanan tehditler ise; bütünleşik tehdit teorisini kapsayan, gerçekçi tehditler, sembolik tehditler, olumsuz yargılar ve gruplar arası kaygı olmak üzere dört tehdit çeşidinden oluşmaktadır. Bu araştırmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelen Arap turistlerin, “Bütünleşik Tehdit Teorisi” çerçevesinde, Türklere karşı önyargılı yaklaşıp yaklaşmama durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Nisan-Haziran 2019 tarihlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaret eden 410 Arap turiste anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; Arap turistlerin çoğunluğunun Türklerle iletişim kurmaktan çekinmediği ve Türklerin birbirine benzer tutuma sahip olmadığını düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri boyunca algılamış oldukları bütünleşik tehditlerin, Türklere karşı önyargılı davranmalarına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada, Arap turistler için; gerçekçi tehditlerin, sembolik tehditlerin, olumsuz yargıların, gruplar arası kaygıların ve bütünleşik tehditlerin algılanması ile Türklere karşı önyargılı davranmalarının arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Saatcı, G., & Güdü Demirbulat, Özge. (2021). Arap Turistlerin Türklere Yönelik Önyargılarının Değerlendirilmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 660–675. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/92
Bölüm
Makaleler