Ekoturizm Aktivitelerinin Tanıtım Broşürleri Perspektifiyle Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gencay Saatcı
Özge Güdü Demirbulat

Özet

Bu araştırmanın amacı; illerin tanıtım broşürlerinde ekoturizm aktivitelerine yer verme durumlarının tespit edilmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri resmi internet siteleri taranarak illerin Türkçe tanıtım broşürlerine ulaşılmıştır. 69 ilin tanıtım broşürüne ulaşılırken; 12 ilin tanıtım broşürüne ulaşılamamıştır. Analizler toplam 69 tanıtım broşürü üzerinden 18.03.2019-26.03.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre; 31 il tanıtım broşürlerinde ekoturizme yer vermektedir. Tanıtım broşürlerinde en fazla yer verilen ekoturizm aktivitesi; akarsu turizmidir. En az yer verilen ekoturizm aktivitesi ise; balon turizmidir. Spesifik ekoturizm çeşitlerinden ise tanıtımda en kullanılan aktivite snowboarding olarak tespit edilmiştir. İllerin büyük çoğunluğunun bu araştırmada temel alınan ekoturizm aktiviteleri dışındaki herhangi bir ekoturizm aktivitesine tanıtım broşürlerinde yer vermediği belirlenmiştir. En fazla ekoturizm aktivitesine yer veren il ise Giresun olarak tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Saatcı, G., & Güdü Demirbulat, Özge. (2021). Ekoturizm Aktivitelerinin Tanıtım Broşürleri Perspektifiyle Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 322–337. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/72
Bölüm
Makaleler