Yavaş Şehir (Cittaslow) Konusundaki Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhanettin Zengin
Mert Cengiz

Özet

Tüketim alışkanlıklarımızın gün geçtikçe değiştiği, kaynakların daha hızlı tüketilmeye başlandığı günümüzde, sürdürülebilirlik politikaları hayatlarımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Cittaslow hareketi de şehirlerdeki mevcut kültür ve varlıkların korunması amacıyla ortaya çıkmış olup, Türkiye’de de yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bu araştırmada Türkiye’deki yavaş şehirler (Cittaslow) alanında yapılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezler, Yüksek Öğrenim Kurumu Tez Merkezi kayıtlarından elde edilmiştir. 2010-2020 yılları arasında hazırlanmış ve erişime izin verilen 16’sı doktora ve 81’i yüksek lisans tezi olmak üzere, toplam 97 lisansüstü tez çalışması incelemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışma ülkemizde Cittaslow alanındaki tezlerin ilk kez içerik analizine tabi tutulması açısından önemlidir. Araştırma sonuçlarına göre Cittaslow alanında yapılan lisansüstü araştırmaların çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde çalışmalar olduğu, kaynakçalarda yapılan atıflarda ise en çok makalelerden faydalanıldığı anlaşılmıştır. Kaynak kullanımında yerli kaynak oranının %70 ile daha yüksek, yabancı kaynak kullanım oranın ise %30 ile daha düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zengin, B., & Cengiz, M. (2021). Yavaş Şehir (Cittaslow) Konusundaki Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2235–2253. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.870
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri