Akıllı Turizm Araç ve Uygulamalarının Konaklama İşletmelerinde Değerlendirilmesi: Sakarya İlinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aydın Yılmazer
Deniz Çakmak

Özet

Bu araştırmada konaklama işletmelerinin akıllı otel kavramına bakış açılarını belirlenmesi amaçlanmıştır. Akıllı otel uygulamalarının konaklama işletmelerinde oluşturduğu olumlu olumsuz etkileri belirleme ve Sakarya ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde kullanılan akıllı uygulamaları belirlemek bu araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Sakarya ilinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. 4 ve 5 yıldızlı otellerin seçiminde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya fayda sağladığı için bu teknik kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile otel yönetici ve çalışanlarından elde edilmiştir. Araştırmanın verileri analizinde MAXQDA programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular kapsamında, akıllı turizm araç ve uygulamaları konaklama işletmelerinde yaygın olarak kullanılmadığı anlaşılmıştır. Bunun sebebi olarak yüksek maliyeti göstermektedirler. Yapılan görüşmelere göre konaklama işletmelerinin yakın gelecekte değişikliğe gidecekleri sonucu öngörülmektedir.


Bu makale yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yılmazer, A., & Çakmak, D. (2023). Akıllı Turizm Araç ve Uygulamalarının Konaklama İşletmelerinde Değerlendirilmesi: Sakarya İlinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 161–178. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1202
Bölüm
Makaleler