Sapanca İlçesinin Engelli Turizmi Açısından Erişilebilirliği: Yerel Halkın Bakış Açısına Dair Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Erkan TÜRKSEVEN
Aydın YILMAZER
Özlem AK

Özet

Nüfusun genelindeki artış ve insan ömrünün uzamasıyla artan yaşlı nüfusun da dahil olmasıyla engelli nüfus da günden güne artmaktadır. Bu durum engelli turizmini tüm turizm paydaşları açısından azımsanamayacak bir potansiyel haline getirmektedir. Bu çerçevede çalışma, yerel halkın engelli turizmine bakış açısını ve algı düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki erişilebilir turizm altyapısı ve turizm işletmelerine getirilmesi gereken engelli bireylere yönelik standart ve uygulamalar yerel halkın bakış açısıyla incelenmeye çalışılmıştır. Nicel araştırma yöntemi olarak tasarlanan bu çalışmada verilerin anket tekniği ile toplanmış ve analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; yerel halkın, engelli bireylere karşı duyarlı oldukları fakat engelli turizmine yönelik düzenlemelere dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmıştır.  

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
TÜRKSEVEN, E., YILMAZER, A., & AK, Özlem. (2022). Sapanca İlçesinin Engelli Turizmi Açısından Erişilebilirliği: Yerel Halkın Bakış Açısına Dair Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 465–480. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/605
Bölüm
Makaleler