Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülay Özdemir Yılmaz
Doğancan Bostan

Özet

Bu çalışmanın amacı, her biri kültür turizmi elçisi olan lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin Balıkesir ilinin somut ve somut olmayan kültürel miras değerleri ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemektir. Ayrıca bu değerlerin bilinirliğini artırmak için neler yapılması gerektiğine yönelik öğrencilerin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Kültürel miras değerlerinin hem bilinirliğinin artması hem de korunup gelecek nesillere aktarılmasının yollarından biri turizmdir ve bu konuda gençlere birtakım sorumluluklar düşmektedir. Çünkü gençler, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın evreni Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma Şubat ve Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Anketler yüz yüze yapılmış ve analize uygun 348 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin, Balıkesir iline ait olan somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinden sadece birkaç tanesini bildikleri tespit edilmiştir. Genel olarak öğrenciler tarafından kültürel miras değerlerinin bilinirliği düşüktür. Öğrenciler, kültürel mirasın kültürün öğrenilmesi bakımından önemli olduğunu ve Balıkesir’e ait kültürel miras değerlerinin bilinirliğinin artması için en önemli paydaşın yerel halk olduğunu düşünmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir Yılmaz, G., & Bostan, D. (2024). Balıkesir İlinin Kültürel Miras Değerlerinin Bilinirliğine Yönelik Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), 134–149. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/704
Bölüm
Makaleler