İmece Kültürünün Turizmde Kullanımı: Bilecik-Kurşunlu Köyü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Meryem Akoğlan Kozak
Necip Özdemir
Yusuf Çuhadar

Özet

Bu araştırmanın amacı imece kültürünün, turizmde kullanılabileceğini bir örnek üzerinden anlatmaktır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada, tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmış ve Bilecik ili Kurşunlu köyünde halen yaşatılmaya devam eden ve somut olmayan kültürel miras ögesi imece kültürünün, turizmde kullanımı tipik durum olarak seçilmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Kurşunlu köyünde, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmış ve imece usulü ile ağırlama işi yapan 11 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme sorularının hazırlanmasında literatürdeki imece ile ilgili gerekler dikkate alınmış ve 10 adet açık uçlu soru belirlenmiştir. Görüşmeler, 10-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, betimsel analiz tekniğiyle analiz edilerek alt başlıklar halinde sunulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgular neticesinde, köy halkının yaşamında imece kültürünün önemli bir yeri olduğu ve köy içerisinde yapılan ağırlama ve konaklama işlerinin her bir basamağında kültürel mirasın bir parçası olan imece kültürünün yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, imece usulüyle yürütülen turizm faaliyeti sayesinde kırsaldaki kadınların haneiçi gelir sağlayarak rolünün değiştiği, misafirlerin de imece usulüyle yapılan işlere katıldığı ve unutulmaya yüz tutan böyle bir kültürü turizm sayesinde hatırladığı ya da öğrendiği araştırmada elde edilen diğer önemli sonuçlar arasındadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akoğlan Kozak, M., Özdemir, N., & Çuhadar, Y. (2021). İmece Kültürünün Turizmde Kullanımı: Bilecik-Kurşunlu Köyü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 805–819. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/101
Bölüm
Makaleler