Satın Almalar ile Gerçekleşen Değişim Sürecinde Çalışan Duygularının Yönetimi: Bir Restoran Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Meryem Akoğlan Kozak
Volkan Genç

Özet

Bu çalışmada, bir restoran işletmesinin başka bir işletme tarafından satın alınması sürecinde yaşanan çalışan direncinin önlenmesinde, duyguların yönetimine dikkat çekilmektir. Restoran işletmelerinin insan odaklı yapısı dikkate alındığında direnci önlemede, geleneksel yöntemler yanında, duyguların yönetiminin kullanılabilir bir teknik olarak önerilmesi araştırmanın temel amacıdır. Araştırmada, verilerin toplanmasında derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşmeler, Çanakkale il merkezinde yeni satın alımı gerçekleşmiş bir restoran işletmesinde görev yapan 5 çalışan ile gerçekleştirilmiştir. Çalışanlara konu ile ilgili üç temel soru sorulmuş, sorular ses kayıt cihazı ile kayıt altına, alınmış, sonrasında deşifre edilmiştir. Manuel olarak yapılan değerlendirmelerde, üç ana tema olarak belirlenen sorulara verilen cevaplar incelenmiştir. Sonuçta, çalışanların değişim sırasında karmaşık (olumlu ve olumsuz birlikte) duygular yaşadıkları; pasif direnç gösterdikleri, yöneticilerin çalışanlara empati göstermediği ve direnç sürecinde sosyal ilişkilerin önemli bir bağlayıcı unsur olduğu görülmüştür. Bu süreçte yöneticilerin değişime direnç gösterimlerde onların duygusal ve sosyal ilişkilerini anlamaları ve öncelikle bu ilişkileri yönetmeleri gerekmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akoğlan Kozak, M., & Genç, V. (2021). Satın Almalar ile Gerçekleşen Değişim Sürecinde Çalışan Duygularının Yönetimi: Bir Restoran Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 27–43. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/25
Bölüm
Makaleler