Türkiye’de Macera Turisti Tipolojisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serhat Bingöl
Meryem Akoğlan Kozak

Özet

Türkiye’deki yüksek riskli aktivitelere katılan macera turistlerini keşfetmek için yola çıkılan bu çalışmada, Türkiye’de en çok tercih edilen macera aktiviteleri olan yamaç paraşütü, tüplü dalış, sörf, rafting, kano, kamp, kayak/snowboard, kaya tırmanışı, trekking ve tur bisikleti aktivitelerine katılan macera turistleri incelenmiştir. Çalışmada, macera turistlerinin demografik özellikleri, rekreasyonel davranışları, kişilik özellikleri ve tercih ettikleri aktiviteler değerlendirilerek, macera turisti tipolojisinin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, turist kişilik özelliklerini ortaya koymak için geliştirilen dışadönüklük kişilik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekle birlikte, macera turistlerinin rekreasyonel davranışları ile demografik özelliklerine yönelik ifadelerin de yer aldığı anket soru formu oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında veriler, nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Belirlenen 10 macera aktivitesine katılan macera turistleri, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş ve bu turistlerden toplam 1246 veri elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, macera turistlerinin kişilik tipleri ortaya konmuş ve macera turistlerinin tercih ettikleri aktivite türlerine göre kişilik tipleri, rekreasyonel davranışları ile demografik özellikleri belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bingöl, S., & Akoğlan Kozak, M. (2021). Türkiye’de Macera Turisti Tipolojisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 909–926. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/215
Bölüm
Makaleler