Türkiye’nin Jeo-Turizminde Yeni Bir Değer: Kula-Yanık Ülke (Katakekaumene)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yeşim Nehir Yürür
Meryem Akoğlan Kozak

Özet

Turizmde çeşitlendirme olgusunun ivme kazandığı son yıllarda jeolojik oluşumların ülkelerin turizm değerleri arasında yer almaya başladığı görülmektedir. Jeolojik oluşumlar coğrafik birer unsurlar olma yanında, somut kültürel miras ve turistik çekicilik bağlamında önemsenmekte ve jeo-turizme dayanak oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Manisa ilinde yer alan Kula Yanık Ülke (Katakekaumene) turizm unsurları bakımdan değerlendirilmiştir. Yöre, genç volkanların yer aldığı önemli bir jeolojik alan olma yanında, İzmir’e yakın, potansiyel bir destinasyon olarak önemlidir. Çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Veriler, doküman analizi ve saha araştırması yöntemi ile toplanmıştır. Saha araştırmasında görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen yazılı metinler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Sonuçta; Kula-Yanık Ülke ’nin turizmde ivme kazanması ve sahip olduğu mirasın sürdürülebilirliği için fiziksel ve yasal korunmaya, yetişmiş kalifiye elemana, finansal kaynaklara, ziyaretçi duyarlılığının ve yerel farkındalığın artırılmasına ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Yanık Ülke UNESCO GGN üyesi (Global jeo-park Geopark Network) bir jeo-park olarak planlanmıştır. Araştırma ile belirlenen eksikliklerin giderilmesi sonucunda, yörenin bir turistik destinasyon olma yolunda gelişimi sağlanırken; söz konusu jeo-park üyelik kriterlerini de tamamlaması ve yeşil sertifika kullanım hakkını koruması da beklenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yürür, Y. N., & Akoğlan Kozak, M. (2021). Türkiye’nin Jeo-Turizminde Yeni Bir Değer: Kula-Yanık Ülke (Katakekaumene). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 34–44. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/38
Bölüm
Makaleler