Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Boyraz
Ali Kabakulak
Asilhan Semih Mutlu

Özet

Bu araştırmanın amacı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Tez Merkezi’nde yer alan turizm konulu hazırlanmakta olan lisansüstü tezlerin veri görselleştirme tekniği ile bibliyometrik olarak incelenmesidir. Tezler, yazarın cinsiyeti, yıl, tez türü, danışman (sayısı, unvanı, cinsiyeti), kurum (üniversite, enstitü, ana bilim dalı, bilim dalı), çalışma alanı/konusu ile Türkçe ve İngilizce çalışma başlıkları gibi çeşitli bibliyometrik parametreler açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın evreni YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 17 Ocak 2020 itibariyle yer alan, hazırlanmakta olan tezler kategorisindeki 538 turizm konulu lisansüstü tezi kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman-arşiv tarama tekniği kullanılarak ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Erişim sağlanan tezlerin değerlendirilmesinde veri görselleştirme analizi kullanılmış, tezler belirtilen bibliyometrik parametreler açısından çapraz tablolar eşliğinde ele alınarak en çok hangi konulara önem verildiği grafiklerle daha anlaşılır hale getirilmiştir. Araştırma ile 18 Haziran 2018’de çıkarılan yönetmelik doğrultusunda Türkiye’de hazırlanma aşamasında olan lisansüstü tezlerin ulusal tez veri tabanına girişlerinde önemli oranda bir artışın gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Boyraz, M., Kabakulak, A., & Mutlu, A. S. (2021). Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1434–1453. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/247
Bölüm
Makaleler