Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Necati Cizrelioğulları
Özlem Altun
Tuğba Altıntaş

Özet

İnanç Turizmi özel ilgi turizmi kapsamında yer almakta olan ve insanların dini inanışlarından dolayı veya farklı dinleri meraklarından dolayı ziyaret etmeleri olarak değerlendirilebilir. İnanç Turizmi bakımından büyük zenginliklere sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, geçmişten günümüze kadar farklı medeniyetleri ve devletleri içinde barındırmış, kültür ve inanç merkezi olan köklü tarihi geçmişe sahip bir ülkedir. Farklı medeniyetlerin kalıntıları hissedilen ülkenin bazı bölgeleri, tarihi dokuları korumayı başarıp inanç turizmi açısından ülkenin önemini artırmıştır. Çalışmanın amacı, ülke turizmi için öneme sahip olan inanç turizmin kavramsal önemine değinmek ve yerel halkın inanç turizmi hakkında görüşlerine ve düşüncelerine yer vererek inanç turizmin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Çalışmanın yöntemi, iki farklı metot kullanılmıştır. Birincisi, elde edilecek veriler SWOT/GZFT analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. İkincisi, istatiksel programlardan SPSS ve AMOS programıyla analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ülke turizmin gelişimi açısından önem taşıyan inanç turizmine, yerel halkın olumlu baktığı ve desteklediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılan 296 bireyden, 96 erkek, 89 kadın katılımcının, Venedik Sütunu, Girne Kapısı, Selimiye Cami, Yeşil Hat, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, St. Hilarion Kalesi, St. Barnabas Manastırı, Kertikli Hamamı, Namık Kemal Müzesi, Salamis Harabeleri, Othello Kalesi, Lala Mustafa Paşa Camii, vb. dini eserleri ülkenin inanç turizmi açısından önemli olduğuna dair düşüncüleri hem fikir olma yönünde olduğudur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Cizrelioğulları, M. N., Altun, Özlem, & Altıntaş, T. (2021). Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1246–1263. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/235
Bölüm
Makaleler