Yenilebilir Böcekler ve Kıbrıs Ada Halkının Bakış Açısı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Habib Demir
Özlem Altun

Özet

Dünya nüfusunda meydana gelen artışlar nedeniyle oluşması muhtemel gıda kaynaklı sorunları, üretim maliyetlerini ve süresini minimize edecek farklı gıda kaynaklarına yönelme ihtimalini doğurmuştur. Yenilebilir böceklerin üretim maliyetlerinin ve bir porsiyon için ihtiva ettiği protein oranının mevcut protein kaynaklarından yüksek olması, çevreye daha az zarar vermesi, küçük alanlarda üretim yapılabilmesi olası bir gıda sorununda bir seçenek olduğu kanaatini oluşturmakata aynı zamanda, günümüz gastronomi trendleri kapsamında yer almaktadır. Çalışmanın amacı, Kıbrıs toplumunun yenilebilir böceklere karşı algılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma nicel bir araştırma olup Kıbrıs adasında yaşayan 450 katılımcıdan anket yolu ile veriler toplanmış ve SPSS-22 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti toplumlarının yenilebilir böceklere karşı algılarının cinsiyete, eğitim düzeyine, kişilik özelliğine, göre anlamlı farklılıkları barındırdığı tespit edilmiş. Değerlerin belirginleşmesi amacıyla t testi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumun yenilebilir böceklere karşı algılarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumlara göre pozitif ağırlıklı olduğu sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Demir, H., & Altun, Özlem. (2021). Yenilebilir Böcekler ve Kıbrıs Ada Halkının Bakış Açısı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2425–2447. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.879
Bölüm
Makaleler