TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali Rıza Mancı
Engin Tengilimoğlu

Özet

Son dönemlerde hızlanan teknolojik gelişmeler tüketicilerin satın aldıkları bir ürüne ilişkin deneyim ve düşüncelerini online ortamlarda paylaşmalarını kolaylaştırmıştır. Turizm ürünlerinin sahip olduğu önceden değerlendirilmesi güç soyut özellikler ise ziyaretçilerin seyahat planlarını oluşturma sürecinde tüketici yorumlarına daha fazla önem vermesine neden olmuştur. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, ziyaretçilerin Göbeklitepe hakkında TripAdvisor sitesine bıraktığı yorumların değerlendirilmesidir. Çalışmada veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 19 Şubat 2021 tarihine kadar bırakılan 518 yorumun tamamı analiz edilmiştir. Yorumlar, 2013-2020 dönemine aittir. Sonuç olarak olumlu düşüncelerin olumsuz düşüncelerden bir hayli yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sinevizyon gösterisi, etkileyicilik, muhteşemlik ve olağanüstü tarihsel ortam, vb. kavramlar olumlu izlenimler arasında belirtilmektedir. Olumsuz düşüncelerin başında uygulanan ücret politikası gelmektedir. Ziyaretçiler hem giriş ücretinin hem de satışa sunulan kimi ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğunu ifade etmektedirler. Yetersiz otopark, münferit gezginlere rehberlerin eşlik etmemesi, süregiden kazılar, giriş ve gezi alanı arasındaki mesafede insani ihtiyaçların giderilememesi vb. şikayetler dillendirilmekte olup, olumsuz deneyimlere sebep olmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mancı, A. R., & Tengilimoğlu, E. (2021). TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1525–1545. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.779
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri