Antandros Antik Kenti’nin Kültür Turizmine Kazandırılması: Nitel Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hasret Ulusoy Yıldırım
Sultan Nazmiye Kılıç
Cevdet Avcıkurt

Özet

Kültür turistleri geçmiş dönem uygarlıklarına ait eserleri görmek için arkeolojik alanları ziyaret etmektedir. Dolayısıyla kültür turizmi, bir bölgenin turizme kazandırılmasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Balıkesir ilinde bulunan ve Kazdağı eteklerinde yer alan Antandros Antik Kenti, bölgenin en önemli kültürel varlıklarından biri olarak görülmesine rağmen, kültür turizmi kapsamında yeterince tanınmamakta ve ziyaret edilmemektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Antandros Antik Kenti’nin kültür turizmine kazandırılmasında paydaş görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında, nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Çalışmada altı ana kategori ve on altı alt kategori belirlenmiştir. Kentin stratejik konumu, dernek ve yerel yönetim desteği, ören yeri ilan edilmemesi, arazi kamulaştırmasının devam etmesi, kazı ekibinin çalışmaları ve çabaları ve tanıtım eksikliği konularına özellikle vurgu yapılmıştır. Ayrıca Antandros Antik Kenti’nin gelecekte bölgenin turizm faaliyetlerine katkı sağlayacağı paydaşlar tarafından önemle vurgulanmıştır. * Bu çalışma 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Muğla-Marmaris’te düzenlenen III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’nde sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş halidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ulusoy Yıldırım, H., Kılıç, S. N., & Avcıkurt, C. (2021). Antandros Antik Kenti’nin Kültür Turizmine Kazandırılması: Nitel Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1689–1706. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/263
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri