Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Aile Çatışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hülya ERASLAN
Cevdet AVCIKURT

Özet

Bu araştırmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek tercihinde ve eğitim sürecinde yaşadıkları aile çatışmalarının nedenlerinin ve kaynaklarının tespiti için, araştırmada, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Harran Üniversitesi ön lisans programında turizm eğitimi alan 30 öğrenciyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yaşadıkları aile çatışmalarına bağlı sorunların ve nedenlerinin belirlenmesidir. Turizm mesleğini tercih eden öğrenciler tarafından mesleği seçme nedenleri, öğrencilerin tercihlerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu ve turizm eğitimi alan ön lisans öğrencilerinin sektöre yönelik aileleriyle yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların nedenleri içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Katılımcıların aile tutumlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiş ve buna bağlı olarak farklı sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Turizm mesleğine yönelik yaşadıkları aile sorunları; fiziksel/duygusal şiddet ve iletişim çatışmaları olarak belirlenirken aileleriyle yaşadıkları sorunların nedenleri; aile içi ve aile dışı nedenler olarak kategorize edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ERASLAN, H., & AVCIKURT, C. (2022). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Aile Çatışması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 481–500. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/606
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri