Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nilgün Karaman
Arzu Kılıç
Cevdet Avcıkurt

Özet

Son yıllarda küreselleşmenin etkisi tüketicilerin kahve tüketimi alışkanlıklarında da görülmeye başlanmıştır. Küreselleşmenin etkisiyle yerli ve yabancı zincir kahve kafelerin sektörün pazar payına dahil olması ve kahve tüketim oranının gün geçtikçe artmasıyla birlikte kahve kafe işletmelerinde geleneksel Türk kahvesi tüketiminin yanı sıra filtre kahve, americano, cappucino, espresso, mocha, cafe latte ve macchiato gibi kahve çeşitlerinin tüketimi de yaygınlaşmıştır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, tüketicilerin değişen kahve tüketim alışkanlıklarının ve Türk kahvesinin diğer kahve çeşitleri ile rekabet edebilirliğinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında, tüketicilerin kahve tüketim miktarları, kahve tüketim mekânları ve kahve tercihleri arasında Türk kahvesinin yeri ve önemi araştırılmaktadır. Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de kahve tüketen bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi için kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Potansiyel tüketicilerin kahve tüketim alışkanlıklarını belirlemek için online anket formu hazırlanarak 2017 yılı Haziran- 2018 yılı Aralık ayları içerisinde sosyal medya aracılığıyla katılımcılara doldurtulmuştur. 2013 yılında Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras listesine alınan Türk kahvesinin günümüzde yerli tüketicilerin tüketim tercihlerinde ne sıklıkla yer aldığı, neden tercih edildiği ve diğer kahve çeşitleri ile rekabetinin belirlenmesi bu araştırmanın temel nedenini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda katılımcıların düzenli olarak kahve tükettikleri ve en çok tercih edilen kahve türünün Türk kahvesi olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların kahve kafeleri ziyaret sıklıklarının genellikle ayda birkaç kez olduğu ve tercih edilen kahve kafe türlerinin çoğunlukla yerli zincirlerden (Kahve Dünyası, Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi, Gönül Kahvesi) oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.


 


Bu makale 5-8 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karaman, N., Kılıç, A., & Avcıkurt, C. (2021). Tüketicilerin Kahve Kafeleri Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 612–632. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/89
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri