Destinasyon Tercihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Önemi: Uluslararası Kültür Turistleri Üzerine Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çağrı Saçlı
Cevdet Avcıkurt

Özet

Araştırmanın konusunu, son zamanlarda dikkat çeken ancak literatürde sınırlı sayıda çalışmanın bulunduğu somut olmayan kültürel miras değerleri ve kültür turisti tipolojileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, somut olmayan kültürel miras değerlerinin kültür turistlerinin tatil yeri seçiminde ne derecede önem arz ettiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini 2015 yılında Konya ilini ziyaret eden uluslararası kültür turistleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda Konya’nın en önemli turist merkezleri olan Mevlana Müzesi ve Mevlana Kültür Merkezi çevresinde kültür turistlerine İngilizce, Almanca, Japonca, Korece ve Farsça dillerinde hazırlanan anket 496 yabancı turiste uygulanmış, 481 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş olup gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda somut olmayan kültürel miras değerlerinin “Örf ve Adetler”, “Geleneksel Zanaatkarlık”, “Dans ve Müzik” ve “Sözel Gelenekler” boyutlarına ayrıldığı ve kültür turistlerinin somut olmayan kültürel miras değerlerine verdikleri önemin somut olmayan kültürel mirasın her bir boyutu için anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Saçlı, Çağrı, & Avcıkurt, C. (2021). Destinasyon Tercihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Önemi: Uluslararası Kültür Turistleri Üzerine Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(4), 1–13. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/40
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri