Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından Beklentileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hakan Arslan
Burhanettin Zengin
Pelin Tuna

Özet

Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş yaşamından beklentilerini tespit etmektir. Bu beklentilerin hangi faktörler etrafında geliştiği ve bu faktörlerin birbirleri ile ilişkilerinin incelememsi de bu çalışmanın ana hedeflerinden birisidir. Bu amaçla derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla veri toplama araçlarından mülakat yöntemi kullanılmış ve bu kapsamda toplam 81 öğrenciden veri toplanmıştır. Nitel araştırma olarak planlanan bu çalışma ile elde edilen veriler MAXQDA nitel analiz programı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda kelime bulutu, kod ilişkileri tarayıcısı, kodlu bölüm ağırlıkları, çakışan kodlar gibi analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda mezuniyet sonrası beklentileri açıklayan beş adet faktöre ulaşılmıştır. Bu faktörler sırasıyla kariyer, çalışma ortamı, eğitim, işveren ve maaş olarak tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bu beklenti faktörlerinin birbirleri ile ilişkileri de irdelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arslan, H., Zengin, B., & Tuna, P. (2021). Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından Beklentileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2367–2379. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.876
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri