Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli ve Yerel Halkın İnanç Turizmi ile İlgili Görüşleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sedat Değişgel

Özet

Tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve geçmişi Cilalı Taş Devrine kadar uzanan Adana, bir tarım ve sanayi merkezi olmasının yanı sıra, kurulduğu coğrafyanın jeopolitik özelliklerinden dolayı geçmişten bu yana turizm hareketliliğinin de farklı biçimlerde yaşandığı bir kenttir. Bu çalışmanın amacı, Adana’nın inanç turizm açısından sahip olduğu potansiyeli ve yerel halkın inanç turizmi ile ilgili görüşleri ortaya koymaktır. Araştırma sürecinde Adana ili sınırları içerisinde tarihi ve mimari açıdan önem arz eden ve günümüzde de kullanılan yedi cami ve bir kilise hakkında Adana’nın tarihçesi ile paralel olarak bilgiler verilmiştir. Ayrıca çoğunluğu Bizans dönemine ait olan ve kalıntıları günümüze ulaşmış otuz altı kiliseyle ilgili bilgiler derlenmiş, cami ve kiliseler dışında Adana’da yer alan türbe ve ziyaretlerle ilgili de bir bölüme yer verilmiştir. Adana halkının inanç turizmiyle ilgili görüşlerini saptamak amacıyla kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 391 kişiyle anket yapılmıştır. Anket sonuçları frekans analizi, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Adana’da inanç turizmi faaliyetlerinin yetersiz olduğu ve inanç turizmi mekanların yeterince tanınmadığı, ancak Adana halkının inanç turizmine ve inanç turizminin Adana’da gelişimine olumlu bir yaklaşım gösterdiği ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Değişgel, S. (2023). Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli ve Yerel Halkın İnanç Turizmi ile İlgili Görüşleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 122–140. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1200
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

1 2 3 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.