Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhanettin Zengin
İsmail Uzut

Özet

Eğitimde okul ve bölüm tercihleri insanların geleceğinin şekillenmesinde son derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Turizm eğitimi de bu kapsamda değerlendirilmekte ve Türkiye’ye turizme katılan yerli ve yabancı turistlerin memnuniyet düzeylerinin arttırılması yanında turizm gelirlerinin arttırılmasına da olumlu katkılar sağlayan bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, üniversite tercihleri yapılırken turizmde lisans düzeyinde mesleki eğitim almak istemenin de çok olağan olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde turizm alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercih nedenlerini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nicel bir araştırma olarak tasarlanan çalışmada veri elde edilmesi amacıyla, İstanbul’da lisans seviyesinde turizm eğitimi veren 9 vakıf üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 1.000’e yakın öğrenciden 259’una anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, faktör analizi, t-testi ve Anova testleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercih nedenleri; saygınlık, bilgi ve istihdam, kampüs imkânları, konum, ekonomi ve ekonomik destek unsurları olarak sıralanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zengin, B., & Uzut, İsmail. (2021). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Nedenler: İstanbul Vakıf Üniversiteleri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(3), 16–30. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/14
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri