Destinasyon Sürdürülebilirliği Kapsamında De-Marketing Uygulamaları: Sapanca Destinasyonuna Dair Önleyici Bir Çalışma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhanettin Zengin
Vahit Oğuz Kiper

Özet

Bu çalışma Sapanca destinasyonunda gelecekte meydana gelmesi muhtemel taşıma kapasiteleri ve sürdürülebilirlik sorunlarına karşılık önleyici faaliyetler sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışmanın amacı bahsi geçen olası sorunlara karşı pazarlamama (de-marketing) uygulamaları ile bir dizi iyileştirici tedbirler geliştirmektir. Turizm destinasyonlarında sürdürülebilirlik ihmal edildiğinde destinasyonlar yaşam döngüsünde son evreye geçmekte, turizmin sağladığı avantajlar kaybedildiği gibi çevresel, ekonomik ve kültürel tahribat yaşanmaktadır. Bunun olmasını engellemek için önleyici ve giderici tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile Sapanca destinasyonunun mevcut durumu gözlenmiş ve analiz edilmiş, literatürdeki pazarlamama çalışmalarından derlenen veriler Sapanca destinasyonu özelinde uyarlanarak öneriler sunulmuştur. Bu önerilere göre Sapanca destinasyonu için taşıma kapasitelerini hesaplayan araştırmalara ihtiyaç vardır ve taşıma kapasitelerinin ilerleyen yıllarda turizm planlamasında hesaba katılması gerekmektedir. Sapanca destinasyonunun temel turizm çekiciliğinin doğal kaynakları olması nedeniyle, doğal kaynakların aşırı kullanıma bağlı deforme olmasını engellemek için kullanımı kısıtlayıcı pazarlamama uygulamalarına ihtiyaç duyulması ileriki yıllar için muhtemeldir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zengin, B., & Kiper, V. O. (2021). Destinasyon Sürdürülebilirliği Kapsamında De-Marketing Uygulamaları: Sapanca Destinasyonuna Dair Önleyici Bir Çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2102–2112. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/288
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri