Mağara Turizminin Akçakoca Turizmine Etkileri: Fakıllı Mağarası Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhanettin Zengin
Mert Eker

Özet

Fakıllı Mağarası sahip olduğu doğal güzellikleri, atmosferi ve havasıyla her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ancak yıllık ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında mağara henüz hak ettiği ziyaretçi sayısına ulaşamamıştır. Bu bağlamda araştırmamızın amacı, Fakıllı Mağarası’na yönelik turizm talebini etkileyen faktörleri belirleyerek, bu talebin arttırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için iki yöntem kullanılmıştır. Öncelikle katılımlı gözlem yöntemiyle mağara ve yakın çevresi hakkında bilgi toplanmıştır. Daha sonra ise nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak Akçakoca’nın turizm paydaşlarından konu hakkında bilgi sahibi olan 25 katılımcıya yarı yapılandırılmış mülakat uygulanmıştır. Elde edilen veriler yardımıyla GZFT analizi matrisi oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Fakıllı Mağarası’nın yerleşim yerine ve şehirlerarası yol güzergâhına yakın olmasının ve Akçakoca’ya olan turizm talebinin giderek artmasının, mağaraya olan turizm talebinin arttırılması konusunda yürütülecek olan faaliyetlere yön vermesi açısından önemli olduğu görülmüştür. Öte yandan mağarada yeteri kadar bakımların yapılmamış olduğu ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde yetersiz kalındığı tespit edilmiştir. Bu vb. hususlar, mağaranın turizm talebini olumsuz etkileyebilecek diğer önemli sonuçlardır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zengin, B., & Eker, M. (2021). Mağara Turizminin Akçakoca Turizmine Etkileri: Fakıllı Mağarası Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 220–233. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/172
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri